KALİTE POLİTİKAMIZ

Akzo Nobel Server Boya;

 • Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini doğru bir şekilde belirleyen ve bunları tam olarak yerine getiren, güvenilir ve aranan bir firma olmayı,
 • Müşterileriyle ve tedarikçileriyle ilişkilerini güvene dayalı bir ortaklık anlayışı içerisinde yürütmeyi,
 • Müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine ve ortaklarına sağladığı avantajları devamlı geliştirmeyi,
 • Tüm faaliyet alanlarında, kalite yönetim sisteminin gereklerini tam olarak gerçekleştirmeyi ve etkinliğinin sürekli iyileşmesini sağlamayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanlarını yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline getirmeyi ve kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Kalite bilincini tüm çalışanlarda tesis etmeyi,
 • İçinde bulunduğu topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası

Akzo Nobel Server Boya A.Ş. adına herhangi bir faaliyet yürüten her bireyin, çalışma arkadaşlarının, alt işverenlerimizin, müşterilerimizin ve toplumun genelinin sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla;

 • Çalışanlarımızın ve bizim adımıza çalışanların iş sağlığı açısından uygun ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamayı,
 • Tüm yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre duyarlılığını işte ve iş dışında en üst düzeye getirmeyi,
 • Müşterilerimiz ile ürünlerimizi depolayan ve taşıyanlara güvenli ve çevre dostu ürünleri vermeyi,
 • Toplum için güvenli ve çevreye etkisi en az olan tesis ve çalışma ortamlarını sağlamayı,
 • Tüm atıkların oluşumu önlemeyi, oluşan atıkların doğru şekilde geri dönüşümünü ya da bertarafını sağlamayı,
 • Tehlikeli kimyasalların çevreye yayılmasını önlemeyi ve çevreye olan olumsuz etkiyi azaltacak ürün ve teknolojilerin gelişimini takip etmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre performansını sürekli iyileştirerek tüm yaralanmaların, işle ilgili hastalıkların ve çevre / proses kazalarının ortadan kaldırılmasından sorumlu olduğunu ve bunu sağlamak üzere farkettikleri tehlikeleri ve yaşadıkları ucuz atlatmaları bildirmelerini sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarımızın beceri, tecrübe ve bilgilerini sürekli arttırabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre konusundaki eğitimleri gerçekleştirmeyi,
 • Çevreye verebileceğimiz zararlı etkileri minimum düzeye indirmeyi,
 • İlk amirlerimizin kendi alanlarındaki İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre performansını denetlemesini ve bu performansı sürekli iyileştirmelerini sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer yükümlülüklerin eksiksiz olarak karşılanacağını taahhüt eder.

“İşimiz hiçbir zaman iş güvenliğine uygun olmayan bir şekilde yapılacak kadar acil değildir.”

HULKİ YENİER
Genel Müdür


Şirketimize ait kalite belgelerini aşağıda bulabilir, daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.