Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

12.01.2022

2000 yılında kurulduğu ilk günden bu yana faaliyetlerini başarıyla sürdüren Akzo Nobel Server Boya A.Ş., faaliyet planlarını, sektörüne ilişkin değer zincirinin tüm halkalarında yenilikçi, etik, şeffaf ve güvenilir bir firma olarak var olmak üzerine yapılandırmıştır.

Yönetim sistemlerine ilişkin tüm düzenlemeler kurum kültürü olarak benimsenmiştir. Sürekli ve sürdürülebilir gelişme ve büyüme potansiyelindeki şirketimiz, tüm süreçlerinde yaratıcı ve dinamik bir hizmet anlayışını benimsemiş ve sürekli kıl­mıştır.

Bu çerçevede kuruluşumuzun kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri politikası;

  • Etik değerlere, ulusal ve uluslararası standartlara, yasal şartlara ve yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymak,
  • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru olarak belirlemek, istenilen standartlarda ve zamanda, sektör gereksinimleri ile tam uyumlu, en yeni teknolojik imkanlarla ve en uygun koşullarda ürün ve hizmet sunarak müşteri beklentilerini tam ve eksiksiz yerine getirmek, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak,
  • Müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle ilişkilerimizi ortaklık anlayışı içerisinde yürütmek,
  • Müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza sağladığımız avantajları sürekli geliştirmek,
  • Bilgimizi, tecrübemizi, kaynaklarımızı ve teknolojimizi şirketimiz vizyonu doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak, faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,
  • Tüm çalışanlarımızda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak, takım çalışması anlayışını hâkim kılmak,
  • Doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çevrenin korunmasına, kirliliğin önlenmesine özen göstermek ve atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmek, geri kazanımı teşvik etmek ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmak,
  • Tüm faaliyetlerimiz ve paydaşlarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sürekli kılmak, tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tehlike ve riskleri sistematik ve proaktif bir yaklaşımla önceden tespit ederek gerekli azami seviyedeki tedbirleri almak ve bunu sürdürülebilir kılmak,
  • Çalışanlarımız ve çalışan temsilcilerimizin beklenti ve görüşlerine değer vermek, etkin danışma ve katılım düzenlemeleri oluşturmak ve bu düzenlemeleri engelleyecek bariyerleri ortadan kaldırmak, olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları raporlarken çalışanlarımızın hiçbir endişe duymamaları için en üst seviyede yönetim desteği vermek,
  • Değerlerimizden ve sektör beklentilerinden ödün vermeyerek paydaşlarımızın kuruluşumuza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır.

        “İşimiz hiçbir zaman iş güvenliğine uygun olmayan bir şekilde yapılacak kadar acil değildir.”

Hulki YENİER
Genel Müdür