Sosyal Uygunluk Politikamız

05.02.2020

Bu politika belgesiyle Akzo Nobel Server Boya A.Ş. kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun şirketimiz için önemini ve önceliğini vurgular.

Akzo Nobel Server Boya A.Ş. sahip olduğu tevazu, insana saygı, adil ve eşit yaklaşım öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede tüm faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmeyi ve topluma katma değer sağlamayı öncelikli olarak gündemimizde tutarız. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz. Tüm Akzo Nobel grup firmaları bünyesinde uyguladığımız etik kurallarımız bize rehber olur.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

 • Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
 • İş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.
 • Çalışanlarımızın kaliteli ve başarılı bir yaşam sürmelerinde en önemli faktör olan “sağlıklarının korunmasına” katkıda bulunmak amacıyla sağlıklı yaşam programları uygularız.
 • Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
 • Faaliyetlerimizde yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamak ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek veririz. Faaliyet göstermekte olduğumuz coğrafyada topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
 • İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
 • Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Faaliyet alanımıza uygun düzeyde çevresel etkileri en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlü olduğumuz bilinci ile hareket ederiz.
 • Akzo Nobel Server Boya A.Ş. olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
 • Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında kuruluşumuzun etik ilkelerine uygun hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.
 • Ülkemizde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
 • Şirketimizin uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırması konusunda gerekli kaynakları temin ederiz.
 • Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. Kuruluşumuzun sosyal sorumluluk uygulamalarında göstereceği başarıyı, öz değerlendirmemizde önemli bir ölçüt olarak dikkate alırız.
 • Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından başta Üst Yönetim olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.
 • Bu politika belgesi, Akzo Nobel Server Boya A.Ş.’nin daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, hissedarlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.
 • Akzo Nobel Server Boya A.Ş. olarak sadece finansal değil sosyal ve entelektüel sermayeler yaratarak, müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve toplumumuza kattığımız değeri sürekli kılmanın en önemli görevlerimizden biri olduğuna inanıyor ve yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz. Gelişmeyi hedefleyen her adımın destekçisiyiz. Geçmişimizden aldığımız mirasımız, koşulsuz kalite odaklı hizmetlerimiz ve tecrübemiz, teknolojimiz, yetkin ekibimiz, entelektüel, sosyal ve finansal gücümüzle daima paydaşlarımızın yanındayız.

Hulki YENİER
Genel Müdür